Вівторок, 27.07.2021, 20:28

Екологічні свята
Екологічний календар
Ми на Google Карті

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативна база

Про охорону навколишнього природного середовища
[ Викачати з сервера (122.1 Kb) ] 20.02.2013, 12:07

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про охорону навколишнього природного середовища

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст.546 )

 

  { Вводиться в дію Постановою ВР

    N 1268-XII ( 1268-12 ) від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст.547 }

 

  { Із змінами, внесеними згідно із Законами

    N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

    N 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, N 15, ст.70

    N 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.41

    N 186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.230

    N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

    редакція  набирає  чинності одночасно з набранням чинності

    Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

    N  934-XIV (  934-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.338 -

    Закон діє до 01.01.2002 року

    N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.26

    N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34

  N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213

  N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318

  N 2556-III ( 2556-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 48, ст.252

  N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176

  N  198-IV  (  198-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.366

  N  254-IV  (  254-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N  4, ст.31

  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

  N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

  N  824-IV  (  824-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.269

  N 1122-IV  ( 1122-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58

  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

  N 1863-IV  ( 1863-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.501

  N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

  N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

                                                           ст.267

  N 2637-IV  ( 2637-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.362

  N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N  9, N 10-11,

                                                            ст.96

  N 3421-IV  ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199

  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

  N  997-V   (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

  N 1026-V   ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N  309-VI  (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

  N  515-VI  (  515-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 52, ст.394

  N  882-VI  (  882-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.297

  N 1158-VI  ( 1158-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.428

  N 2457-VI  ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564

  N 2756-VI  ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160

  N 2973-VI  ( 2973-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326

  N 3038-VI  ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343

  N 3530-VI  ( 3530-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 2-3, ст.3

  N 4713-VI  ( 4713-17 ) від 17.05.2012

  N 5456-VI  ( 5456-17 ) від 16.10.2012 - зміни набирають чинності

з  18.11.2012,  крім положень, які стосуються передачі повноважень

від  територіальних  органів центрального органу виконавчої влади,

що  забезпечує  формування  та  реалізує державну політику у сфері

охорони  навколишнього природного середовища, обласним, Київській,

Севастопольській   міським   державним   адміністраціям,   органам

виконавчої   влади   Автономної  Республіки  Крим,  які  набирають

чинності  з  18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI

від 16.10.2012 }

 

 

  { У  назві  і  тексті  Закону  слова "Українська  РСР",

    "Кримська АРСР", "Міністерство  охорони навколишнього

    природного   середовища   Української   РСР",  "міста

    республіканського  підпорядкування"  у всіх відмінках

    замінено словами  "Україна",   "Автономна  Республіка

    Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного

    середовища  та  ядерної   безпеки  України",   "міста

    загальнодержавного  значення" у відповідних відмінках

    згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 }

 

  { У тексті Закону слова "народних депутатів" виключені

    на підставі Закону N 186/98-ВР від 05.03.98 }

 

  { У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього

    природного   середовища  та  ядерної  безпеки України" та

    "Міністерство    охорони    здоров'я    України"  в  усіх

    відмінках   замінено   відповідно   словами   "спеціально

    уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань

    екології   та    природних    ресурсів"   та  "спеціально

    уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань

    охорони здоров'я"   у   відповідних  відмінках  згідно із

    Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 }

 

   { У тексті Закону:

     слова  "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої

влади  з  питань  екології та природних ресурсів" в усіх відмінках

замінено  словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує

державну   політику   у  сфері  охорони  навколишнього  природного

середовища" у відповідному відмінку;

     слова  "міністерств,  відомств" замінено словами "центральних

органів виконавчої влади";

     слова  "громадські  об'єднання"  та  "громадські об'єднання і

організації"   в   усіх  відмінках  замінено  словами  "громадські

організації" у відповідному відмінку;

     слова    "інспектори    охорони    навколишнього   природного

середовища"  в  усіх  відмінках  замінено  словами  "інспектори  з

охорони довкілля" у відповідному відмінку;

     слова  "місцеві  Ради",  "відповідні  Ради"  в усіх відмінках

замінено  відповідно  словами  "місцеві ради", "відповідні ради" у

відповідному відмінку;

     слова  "і  його  органів на місцях", "його органи на місцях",

"та  його  органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у

всіх відмінках виключено

     згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

 

 

     Охорона  навколишнього  природного  середовища,   раціональне

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки

життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного  та

соціального розвитку України.

 

     З цією метою Україна здійснює на своїй  території  екологічну

політику, спрямовану на збереження безпечного для існування  живої

і  неживої  природи  навколишнього  середовища,  захисту  життя  і

здоров'я   населення   від   негативного    впливу,    зумовленого

забрудненням  навколишнього  природного   середовища,   досягнення

гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону,  раціональне

використання і відтворення природних ресурсів.

 

     Цей Закон визначає правові, економічні  та  соціальні  основи

організації  охорони  навколишнього  природного    середовища    в

інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

 

Категорія: Нормативна база | Додав: exp77
Переглядів: 506 | Завантажень: 45 | Рейтинг: 0.0/0